PRESSBURG DEVELOPMENT je nezávislá konzultačno - poradenská spoločnosť

O nás

PRESSBURG DEVELOPMENT je nezávislá konzultačno - poradenská spoločnosť v oblasti realitného developmentu.

Naše know-how pochádzajúce z medzinárodného prostredia nám umožňuje poskytovať poradenské služby na vysokej profesionálnej úrovni v rámci a naprieč celým procesom realitného developmentu. Skúsenosti z dlhoročného pôsobenia v renomovaných európskych developerských spoločnostiach nám poskytuje možnosť pozrieť sa na veci ,,out-of-the-box” a priniesť tak pridanú hodnotu akémukoľvek pripravovanému, realizovanému, alebo existujúcemu developmentu. Naše služby umožňujú obchodnému partnerovi realizovať jeho predstavy v zmysle nastavania projektu, resp. vylepšenie ekonomických parametrov existujúceho assetu.

Počnúc ideovým zámerom konceptu, cez poradenstvo v oblasti legislatívneho postupu v rámci povoľovacieho procesu, nastavenie jednotlivých zložiek ekonomiky, cez prenájom, resp. predaj projektu (assetu) sme pripravení plniť tie najťažšie výzvy. Našou víziou sú developmenty, ktoré sú nielen funkčne vyladenou skladbou reflektujúcou dopyt a požiadavky trhu a vykazujúcou ekonomické rácio, ale zároveň sú aj príspevkom k formovaniu dotknutého urbánneho prostredia s dlhodobou udržateľnosťou.

Real Estate Development and Investment - The Comprehensive Approach