PRESSBURG DEVELOPMENT je nezávislá konzultačno - poradenská spoločnosť

Real Estate Development and Investment "The Comprehensive Approach"

O nás

PRESSBURG DEVELOPMENT je nezávislá konzultačno - poradenská spoločnosť v oblasti realitného developmentu.

Naše know-how pochádzajúce z medzinárodného prostredia nám umožňuje poskytovať poradenské služby na vysokej profesionálnej úrovni v rámci a naprieč celým procesom realitného developmentu. Skúsenosti z dlhoročného pôsobenia v renomovaných európskych developerských spoločnostiach nám poskytuje možnosť pozrieť sa na veci ,,out-of-the-box” a priniesť tak pridanú hodnotu akémukoľvek pripravovanému, realizovanému, alebo existujúcemu developmentu.

Čítať viac
PRESSBURG DEVELOPMENT

Services

Poradenstvo

Naše know-how vychádzajúce z medzinárodného prostredia nám umožňuje poskytovať poradenské služby na vysoko profesionálnej úrovni v rámci a naprieč celým procesom realitného developmentu.

Development

V oblasti developmentu ponúkame full servis - počnúc kreatívnym zámerom, cez nastavenie celkovej ekonomiky projektu ako aj jej jednotlivých zložiek, cez market reaserch, prípravu feasibilty study a definíciu cieľovej skupiny až po projektový management.

Investment

Ako investiční špecialisti odborne asistujeme pri akvizícií pozemku a predaji projektu. Definujeme potenciálneho investora, zabezpečíme prieskum a vhodného investora oslovíme.

Permitting

Vo fáze prípravy investície po legislatívnej stránke ponúkame pre našich klientov komplexný manažment inžinieringu vrátane všetkých potrebných povolení súvisiacich s projektom s ohľadom na požiadavky platnej legislatívy.

Leasing a marketing

Na základe dlhoročných skúseností definujeme cieľovú skupinu a nastavíme najvhodnejšiu leasingovú stratégiu. Sme nápomocní pri zadávaní základných parametrov a definovaní požiadaviek klienta pre výber nového administratívneho priestoru.

Asset management

Ponúkame kompletné spektrum služieb súvisiacich so správou nehnuteľností. Aktívne spolupracujeme s investormi a vlastníkmi s cieľom maximalizovať potenciál nehnuteľnosti a minimalizovať náklady počas jej celého životného cyklu.